თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტი

გახდი გეშტალტ თერაპევტი

Slider
ჩვენ შესახებ

2013 წლიდან თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტი ზრდის ფსიქოთერაპევტებსა და ორაგიზაციულ კონსულტანტებს. ჩვენი სასწავლო პროგრამა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს და კურსდამთავრებულებს საშუალება ეძლევათ გახდნენ ევროპაში აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტები.

გეშტალტ თერაპიის სასწავლო პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ ლექციებს, ისე პრაქტიკულ ტრენინგებს და ჯგუფურ სამუშაოს. ლექციებსა და ტრენინგებს ატარებენ  ევროპის გეშტალტ თერაპიის ასოციაციის წევრი მოწვეული სპეციალისტები.

გახდი გეშტალტ თერაპევტი

ჯგუფური ფსიქოთერაპია

200 საათიანი ჯგუფური ფსიქოთერაპია მონაწილეებს საშუალებას აძლევს იპოვონ  და მიიღონ საკუთარი თავი, გაარკვიონ რა უნდათ და რა არ უნდათ, მიიღონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილებები და გააკეთონ გაცნობიერებული არჩევანი ცხოვრებაში

თეორიები გეშტალტ თერაპიის შესახებ

ამ საფეხურზე მონაწილეები გაივლიან შემდეგ თემებს:

 1. გეშტალტ თერაპიის ისტორია და საფუძვლები
 2. გეშტალტ თერაპიის თეორიები
 3. ორგანიზმი და გარემო
 4. გეშტალტ თერაპიის ტექნიკები
 5. ფსიქიატრიული დიაგნოზები
 6. მიდგომები კლინიკური პაციენტებისადმი
 7. სისტემური თერაპია: წყვილის თერაპია, ოჯახური თერაპია, ორგანიზაციული თერაპია
 8. გეშტალტ თერაპევტი და თერაპიული ურთიერთობა
 9. ეთიკის პრინციპები
 10. ადამიანის უფლებები და სოციალური პასუხისმგებლობა გეშტალტში
 11. კვლევა გეშტალტში

გეშტალტ თერაპევტის პრაქტიკა

ამ საფეხურზე მონაწილეები უკვე პრაქტიკულად გაიწვრთნებიან გეშტალტ თერაპევტებად და მიიღებენ 130 საათ სუპერვიზიას გამოცდილი და ევროპაში აკრედიტებული სუპერვიზორებისგან.

ჩვენი გუნდი

მაკა ისაკაძე

თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტის დირექტორი, გეშტალტ თერაპევტი, ფსიქოტრავმატოლოგი

არტურ დომბროვსკი

RGI დირექტორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი, ტრენერი

ირენა გოლუბა

გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი, EAGT. ლატვიის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაციის პრეზიდენტი

ბრიგიტა კალეჩკაიტე

VGI დირექტორი, გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი, ტრენერი და HR პროფესიონალი

ჯეი ლევინ

ამერიკელი გეშტალტ ინსტიტუტის GATLA-ს ტრენერი, გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი

ევგენია კრუჩკოვა

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, სხეულზე ორიენტირებული თერაპევტი. (ბელორუსია)

ანაატასია გონტა

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, დოქტორი. (ბელორუსია)

ნიკოლაი შერბაკოვი

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, ფსიქიატრი. (ლატვია)

ალენა ვასკრესენსკაია

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, ტრენერი. (ბელორუსია)

კონტაქტი