თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტი

გახდი გეშტალტ თერაპევტი

Slider
ჩვენ შესახებ

2013 წლიდან თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტი ზრდის ფსიქოთერაპევტებსა და ორაგიზაციულ კონსულტანტებს. ჩვენი სასწავლო პროგრამა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს და კურსდამთავრებულებს საშუალება ეძლევათ გახდნენ ევროპაში აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტები.

გეშტალტ თერაპიის სასწავლო პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ ლექციებს, ისე პრაქტიკულ ტრენინგებს და ჯგუფურ სამუშაოს. ლექციებსა და ტრენინგებს ატარებენ  ევროპის გეშტალტ თერაპიის ასოციაციის წევრი მოწვეული სპეციალისტები.

ჯგუფური ფსიქოთერაპია

200 საათიანი ჯგუფური ფსიქოთერაპია მონაწილეებს საშუალებას აძლევს იპოვონ და მიიღონ საკუთარი თავი, გაარკვიონ რა უნდათ და რა არ უნდათ, მიიღონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილებები და გააკეთონ გაცნობიერებული არჩევანი ცხოვრებაში

თეორიები გეშტალტ თერაპიის შესახებ

ამ საფეხურზე მონაწილეები გაივლიან შემდეგ თემებს:

 1. გეშტალტ თერაპიის ისტორია და საფუძვლები
 2. გეშტალტ თერაპიის თეორიები
 3. ორგანიზმი და გარემო
 4. გეშტალტ თერაპიის ტექნიკები
 5. ფსიქიატრიული დიაგნოზები
 6. გეშტალტ თერაპევტისა და კლიენტის ურთიერთობები
 7. ეთიკის პრინციპები
 8. 1 ჯგუფური სუპერვიზია

მეორე საფეხურის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა გეშტალტ კონსულტანტის სერტიფიკატი,რომელიც მონაწილეებს საშუალებას აძლევს დაიწყონ პრაქტიკული საქმიანობა ინდივიდუალურ სუპერვიზორთან ერთად.

 1. მიდგომები კლინიკური პაციენტებისადმი.
 2. ტრამვასთან და ეგზისტენციალურ კრიზისთან მუშაობა.
 3. რეპროდუქციულ პრობლემებთან და სექსუალობასთან მუშაობა.
 4. ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობა.
 5. ფსიქოსომატურ დაავადებებთან და დამოკიდებულ;ებებთან მუშაობა.
 6. სისტემური თერაპია: წყვილის თერაპია, ოჯახური თერაპია, გეშტალტ მიდგომა ორგანიზაციებში. ჯგუფებთან მუშაობა.
 7. ადამიანის უფლებები და სოციალური პასუხისმგებლობა გეშტალტში
 8. კვლევა გეშტალტში
 9. 4 ჯგუფური სუპერვიზია
 10. სადიპლომო ნამუშევრის მომზადება

მესამე საფეხურის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა გეშტალტ თერაპევტის სერტიფიკატი.

 1. საბაზისო განათლება ფსიქოლოგია/მედიცინა/სოციალურ მეცნიერებებში.
 2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 3. cv;
 4. გასაუბრება.
ჩვენი გუნდი

მაკა ისაკაძე

თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტის დირექტორი, გეშტალტ თერაპევტი, ფსიქოტრავმატოლოგი

არტურ დომბროვსკი

RGI დირექტორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი, ტრენერი

ირენა გოლუბა

გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი, EAGT. ლატვიის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაციის პრეზიდენტი

ბრიგიტა კალეჩკაიტე

VGI დირექტორი, გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი, ტრენერი და HR პროფესიონალი

ჯეი ლევინ

ამერიკელი გეშტალტ ინსტიტუტის GATLA-ს ტრენერი, გეშტალტ თერაპევტი, სუპერვიზორი

ევგენია კრუჩკოვა

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, სხეულზე ორიენტირებული თერაპევტი. (ბელორუსია)

ანაატასია გონტა

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, დოქტორი. (ბელორუსია)

ნიკოლაი შერბაკოვი

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, ფსიქიატრი. (ლატვია)

ალენა ვასკრესენსკაია

გეშტალტ თერაპევტი, EAGT, ტრენერი. (ბელორუსია)

კონტაქტი