წინამდებარე ნაშრომი ,,გეშტალტური ანი-ბანი“ წარმოადგენს სტრუქტურირებულ გზამკვლევს, როგორც დამწყები ფსიქოლოგებისათვის, ასევე გეშტალტთერაპიით დაინტერესებული მკითხველისთვის. მნიშვნელოვან შრომებზე დაყრდობით, ავტორი ლაკონურად გადმოგვცემს თერაპიის საბაზისო საკითხებს და პრაქტიკაში მისი გამოყენების საშუალებებს. ავტორის პირადი განცდების გულწრფელი და გეშტალტთერაპიის სასიკეთო გავლენის გაზიარება, მკითხველს დაეხმარება პიროვნულ ზრდაში აღნიშნული ფსიქოთერაპიის შეუფასებელი წვლილის გაცნობიერებაში.

სასარგებლო ბმულები ორგანიზაციები და რესურსები

სასწავლო დაწესებულებები

გამოცემები და პუბლიკაციები

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თბილისის გეშტალტ ინსტიტუტი არ აგებს პასუხს სხვა ვებგვერდების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაზე